top of page

Disclaimer

Welkom op [Naam van de Website]! Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met de volgende voorwaarden:

  1. Informatie: De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ons best doen om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Vertrouwen op dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

  2. Aansprakelijkheid: In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade wat dan ook voortvloeiend uit verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

  3. Externe Links: Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder de controle staan van [Naam van de Website]. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijven van de daarin geuite standpunten.

  4. Technische Problemen: We doen ons uiterste best om de website soepel en zonder onderbrekingen te laten werken. Echter, [Naam van de Website] neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, de website die tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

  5. Wijzigingen: [Naam van de Website] behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen. Bezoekers worden geadviseerd om regelmatig deze disclaimer te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Door gebruik te maken van deze website, erkent u dat u deze disclaimer hebt gelezen en akkoord gaat met de hierin opgenomen voorwaarden.

bottom of page